Herken de veroorzaker

Als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van wildschade, is het belangrijk dat u de juiste schadeveroorzaker opgeeft. Ganzen bijvoorbeeld, zijn er in verschillende soorten. Geeft u een verkeerde soort op, dan loopt u uw vergoeding mis.

Ganzen
Kleine riet gans


Kraaiachtigen
Bontekraai


Eenden
Smient


Diverse vogels
torenvalk


Zwanen
Kleine zwaan


Zoogdieren
konijn

  •