Taxatie van gewasschade

Agrariërs en Rechtsbijstandverzekeraars

Bij Overheul Agro B.V. kunt u terecht voor een onafhankelijke taxatie of expertise op het gebied van schades aan land- en tuinbouwgewassen en agrarische producten. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Tegemoetkoming het Faunafonds

Wilt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding van het Faunafonds? Dien dan eerst een Verzoekschrift Faunaschade in bij het Faunafonds. Daarna neemt het Faunafonds contact op met ons taxatiebureau. De ervaren taxateurs van Overheul Agro komen dan langs om uw schade vast te stellen. Alles conform de richtlijnen van het Faunafonds. De schade wordt in één of meer taxaties bepaald. Op de  website van het Faunafonds (www.faunafonds.nl), tabblad ‘tegemoetkoming’ is de procedure nader uiteengezet.