Kies de juiste preventie

Schade aan gewassen is in veel gevallen te voorkomen. Verjaagmethodes werken over het algemeen goed. Zeker als bekend is dat er in het verleden problemen zijn geweest met bepaalde diersoorten. Er kan dan een gerichte keuze worden gemaakt. Bekende verjaagmethodes:

  • visueel: vlaggen, draden spannen
  • akoestisch: knalapparaten
  • afscherming
  • teelttechnisch
  • geur-/smaakstoffen
  • afleidend: vogelverschrikkers
  • bejaging/verjaging: scaryman, regelmatige verontrusting
  • eventueel afschot (hiervoor moet een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie of de faunabeheereenheid)

Visueel draden spannen
Draden die over grasland gespannen zijn, voorkomen of beperken overlast van onder meer ganzen.

Bejaging woelratten
Voor woelratten zijn speciale hulpmiddelen beschikbaar om te bejagen. Vangen van woelratten voorkomt / beperkt schade aan wortels van bomen.

Onder water zetten van grasland
Door grasland onder water te zetten, worden muizen verjaagd.

Vogelverschrikker
De aloude maar zeer effectieve vogelverschrikker.  

Wilt u meer informatie over preventieve maatregelen? Raadpleeg dan de website van het Faunafonds.