Taxatie kweekgras voor PlanetProof (SMK)

 Werkwijze Taxaties kweek vernietiging inzake toestemming SMK / “PlanetProof”.

  • De agrariër verzoekt om taxatie en wij regelen dat er een taxateur er naar toe gaat.
  • De taxateur maakt een afspraak voor bezoek en vraagt dan tevens aan de agrariër om een RVO kaart klaar te leggen en zijn Brs nr. of Kvk nummer
  • De taxateur beoordeeld het gevraagde perceel, en stelt het % kweekschade vast, en overige botanische samenstelling.
  • Zijn bevindingen zet hij op het taxatie rapport met % van aanwezige kweek + botanische samenstelling indien nodig is.
  • Tevens tekent hij op een duidelijke RVO kaart aan om welk perceel het gaat, die bij het rapport gevoegd wordt.
  • De taxateur en de agrariër ondertekenen beide het rapport waarmee er akkoord wordt gegaan, dat we het doorsturen naar SMK ter beoordeling.
  • De taxateur levert bij ons kantoor het rapport in, wordt dan uitgewerkt, gescand en opgeslagen in ons taxatiesysteem, wij zorgen dat er altijd een kopij blijft.
  • Wij sturen dan een versie naar de opdrachtgever, per post of per mail als dat gewenst is.
  • Het digitale rapport sturen wij door naar SMK@SMK ter beoordeling.
  • SMK maakt de beoordeling of er vernieuwd mag worden met gebruik van “Glyfosaat” en stuurt de betreffende agrariër de uitslag hiervan.