Kennis bijhouden en uitbreiden

Een combinatie van gewassenkennis, schadebeeld en fauna is van belang om een goede taxatie te kunnen doen. Onze taxateurs hebben alle een zeer sterke binding met de sector en kennis en ervaring onder andere opgedaan in de praktijk. Daarnaast kennen wij een actief programma om kennis bij te houden en uit te bouwen. Zo organiseren wij jaarlijks een aantal taxatiedagen door het land. Tijdens deze dagen wordt er intensief kennis en ervaring uitgewisseld over de gewassen en de daarbij behorende schadebeelden.

Specifieke kennis